Smittesporing i kommunene

Asker var blant de første kommunene som tok i bruk den nye nasjonale løsningen for smittesporing av covid-19.

To smittesporere foran pc-skjerm
Foto: Thorbjørn Tandberg

Sammen med Universitetet i Oslo (UiO), Folkehelseinstituttet (FHI), KS og andre kommuner har Asker kommune vært med å teste ut den nasjonale løsningen KS Fiks smittesporing (DHIS2)

Slik har vi gjort det

Fra behov til drift på få uker

Ett av de viktigste tiltakene for å begrense smittespredningen av korona er smittesporing.

Hva innebærer smittesporing?

Smittesporing innebærer å kartlegge alle personene som en med påvist smitte har vært i nærkontakt med den siste tiden. Når viruset kom til Norge,
hadde ikke Asker kommune noe digitalt verktøy for å utføre smittesporing.

Vi tok først i bruk et regneark som en nødløsning. Ordningen var både sårbar og tungvinn, og kun egnet som en nødløsning inntil videre.

Kommunens smittevernsteam meldte problemet inn til kommunens digitaliserings-team, som ble opprettet av kriseledelsen for å bistå kommunen med digitale løsninger under korona-pandemien.

Samarbeid med digitale fagmiljøer og andre kommuner

Digitaliserings-teamet har gode kontakter med øvrige fagmiljøer og fikk raskt kontakt med KS, som sammen med FHI og blant andre Tromsø kommune, gikk i gang med å evaluere ulike løsninger for smittesporing.

To aktuelle systemer ble vurdert utfra kriterier om å bygge på eksisterende verdi og kompetanse i samarbeid med andre aktører på smittesporing, sikker tilgang til og lagring av data med trygghet i at nasjonale aktører støttet arbeidet til kommunene.

En bevisst pragmatisk tilnærming var å starte med å dekke minimumsbehovet og dermed ble basisfunksjonalitet for registrering og samlede tall viktigst, men med visshet om mulighetene for videreutvikling.

Valgte «open source»-løsning

Valget falt på en «open source»-løsning laget av et fagmiljø på UIO. Systemet DHIS2 (district health information system) er laget for smittesporing av andre smittsomme sykdommer, og er blant annet brukt i Afrika i bekjempelsen av Ebola.

DHIS2 hadde utviklet en covid-19 modul for andre land, og kunne enkelt tilpasses til et tilfredsstillende verktøy for smittesporing av covid-19 i norske kommuner.

Raske sonderinger blant kommuneoverleger bekreftet at flere kommuner ønsket en nasjonal løsning som kommunene enkelt kunne få støtte til å ta i bruk på en sikker måte.

KS opprettet et prosjekt for å implementere DHIS2 i KS sin fiks-løsning, og Asker ble pilot-kommune som skulle implementere programmet.

Prosjektgruppen inneholdt et tverrfaglig miljø med representanter fra KS, UIO, FHI, og Asker kommune, med kompetanse på systemutvikling, systemintegrasjon, personvern og informasjonssikkerhet og smittevern og smittesporing.

Kommunen gjennomførte en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) og vurderte personvernkonsekvenser (DPIA) ved å ta i bruk løsningen. Samtidig
testet smittevernteamet løsningen i tett dialog med systemutviklere som tilpasset løsningene etter kommunens behov etter hvert. Når programmet var klart til å settes i drift, startet kommunen med en overgangsperiode hvor de både registrerte på gammel måte og i programmet, for å sikre at registrering ikke ville gå tapt.

Samtidig registrerte smittevernteamet sporingsinformasjon fra gammel løsning, som en del av opplæringen og muligheten til å sette seg inn i
systemet.

I dag registreres all smittesporing i DHIS2 og kommunen har gått helt bort fra gammel løsning. Verktøyet bidrar til at kommunen kan gjennomføre smittesporing på en bedre og mer systematisk måte, samtidig som risikoen for at verdifull data går tapt er redusert. Siden systemet er integrert i KS sin fiks-løsning, kan andre kommuner lett kan ta løsningen i bruk uten mye ressurser.

I tillegg har FHI anbefalt at kommunene tar i bruk DHIS2 til smittesporing. 50+ kommuner er på samme løsning per august 2020.

Ønsker du kontakt med oss?

Marit Gano

IKT-rådgiver
Tlf: 66 70 00 00

Hvis du synes dette var spennende, ønsker mer informasjon om hvordan vi jobber med dette eller bare ønsker å ta en prat, ta kontakt med oss.