Vi søker lærere med høy faglig, pedagogisk kompetanse og med god profesjonsutøvelse.

Som lærer i askerskolen må du være glad i barn og ungdom, være engasjert, utviklingsorientert, løsningsorientert og glad i å samarbeide med kolleger, med elever og med hjemmene.

  • Vi tilbyr fantastiske elever, gode arbeidsmiljø, tydelige ledere, klare mål for askerskolen - hele dager å ta av i et mangfoldig skolemiljø.
  • Vi vil satse på deg gjennom et spennende program med veiledning og kompetanseutvikling.
  • Vi gir deg konkurransedyktig lønn.

Ledige stillinger i Asker kommune.

God oppvekst i Asker - samarbeid på tvers

I Asker er vi opptatt av barnets oppvekst. Det vil si hele løpet fra fødsel gjennom barnehagealder og grunnskolealder og over i videregående opplæring.

Asker er en foregangskommune og har innført et tverrfaglig samarbeidssystem der Barne- og familieenheten skal sørge for at familier med behov for særskilte tjenester skal oppleve at det er én dør inn til kommunens tjenester. Samarbeidet tjenestene imellom skal skje på en slik måte at barn og familier får riktig hjelp raskt. Barne- og familieenheten skal også være en god støtte til barnehager og skoler i deres arbeid med barna.

Vi har fokus på at det skal være gode overganger fra barnehage til grunnskole og fra grunnskole til videregående opplæring. Derfor er det etablert gode samarbeidsarenaer mellom barnehager og skoler og mellom grunnskole og videregående opplæring.

Kvalitet i skolen – gode lærere og ledere

Det er omtrent 750 lærere fordelt på 24 grunnskoler i Asker. Kommunen har 16 barneskoler og 8 ungdomsskoler, inkludert Den alternative skolen.  Undersøkelser viser at elevene trives i askerskolen. Elevene oppnår også svært gode faglige resultater.

Asker kommune satser på skolen! Det betyr at vi satser på læreren og skoleledelsen. Vi har et ambisiøst kompetanseutviklingsprogram for både lærere og ledere. Vi har over flere år har hatt fokus på:

  • å styrke lærernes faglige kompetanse
  • å øke læringstrykket i klasserommet
  • god klasseledelse
  • vurdering for læring
  • tidlig innsats

Alt dette for at barn og unge skal oppleve skolen som en god arena for læring og et godt sted å være. Vi samarbeider med eksterne kompetansemiljøer i dette arbeidet.

Trygg som nyutdannet i askerskolen

Som nyutdannet får du en mentor på skolen og du følger et kompetanseprogram med fokus på egen praksis som ny lærer. Her møtes nyutdannede lærere fra alle skolene i Asker og dere får faglig påfyll, samtidig som dere kan dele erfaringer med hverandre.

Ansatte på Nesøya skole
Fornøyde ansatte på Nesøya skole.