Asker kommune har behov for førskolelærere i både kommunale og private barnehager. I Asker samarbeider kommunale og private barnehager tett med felles kompetanseutviklingsprogram.

Vi ønsker oss deg som er motivert, raus og humoristisk, og ønsker å fremme barns læring gjennom gode mestringsopplevelser og nysgjerrighet.

Vi har en stor andel menn i barnehagene, men ønsker enda flere.

Kommunale barnehager

Ved spørsmål om stilling i de kommunale barnehagene kan du ta kontakt med personalavdelingen på telefon 66 76 82 26.

Private barnehager

Se nettsidene til den enkelte barnehage dersom du ønsker å søke på ledige stillinger i private barnehager.

Barnehagene i Asker

I Asker ser vi barn i et sammenhengende utviklingsløp fra barnehage til skole, og vi har arenaer og gode rutiner for tverrfaglig samarbeid. Vi er særlig opptatt av tidlig innsats for det enkelte barn.

  • Vi tilbyr tillit, frihet og medbestemmelse i et mangfoldig barnehagemiljø.
  • Vi vil satse på deg gjennom et spennende program med veiledning, kompetanseutvikling og faglig oppfølging.
  • Vi gir deg konkurransedyktig lønn.
  • I Asker samarbeider kommunale og private barnehager tett med felles kompetanseutviklingsprogram. Her har vi barn og kollegaer som kan og vil. Vi har en stor andel menn i barnehagene, men ønsker enda flere.
  • Vi er rike på opplevelser, men ønsker oss flere berikelser fra deg.

Asker er en unik kommune å både jobbe og bo i med nærhet til marka og sjøen med muligheter til flotte naturopplevelser, og et mangfold av kultur og fritidsaktiviteter.