Vi vil ha deg som ikke ønsker å stivne, men være i evig utvikling, og som har ambisjoner på barnas vegne!

Asker kommune har en langsiktig strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i Asker, og tema for kompetanseutviklingen for 2013 er "Kultur for omsorg, lek og læring".

I Asker kommune ser vi barn i et sammenhengende utviklingsløp fra barnehage til skole, og vi har arenaer og gode rutiner for tverrfaglig samarbeid. Vi er særlig opptatt av tidlig innsats for det enkelte barn. Vi tilbyr tillit, frihet, faglig utvikling og medbestemmelse - i et mangfoldig barnehagemiljø! Nyutdannede førskolelærere får jevnlig og strukturert veiledning av et veilederkorps. Vår visjon: «Liten og viktigst» ligger til grunn for kvaliteten i vårt arbeid.

Vårt mål er 2 førskolelærere pr. 12 barn over tre år i alle barnehagene innen 2016. Vi gir tilskudd til vikar når førskolelærere tar etter- og videreutdanning knyttet til Asker kommunes satsningsområder. Vi har en stor andel menn i barnehagene, men ønsker enda flere!

Se ledige stillinger i Asker kommune for å søke på utlyste stillinger i kommunale barnehager.

Oversikt over alle barnehager i Asker.