Vi søker helsepersonell med relevant fagkompetanse.

Vi ønsker deg med relevant fagkompetanse velkommen som jobbsøker hos oss. Se ledige stillinger.

Vi er aktive på kompetanseutvikling:

 • Vi deltar i satsningen ”Samarbeid om etisk kompetanseheving” og har etablerte refleksjonsgrupper.
 • Vi samarbeider tett med Høgskolen Sørøst-Norge, Høgskolen i Oslo og Akershus og Lovisenberg diakonale høgskole.

Vi har pågående prosjekter knyttet til:

 • Velferdsteknologi
 • Hverdagsrehabilitering
 • Helsepedagogikk
 • Kvalitetsutvikling
 • Dokumentasjon
 • Recovery
 • Fallforebygging
 • Legemiddelgjennomganger
 • Ernæring
 • Brannforebygging hos hjemmeboende

Hvor kan du jobbe?

 • Sykehjem og omsorgsbolig
 • Tjenester for mennesker med utviklingshemming
 • Hjemmesykepleien
Illustrasjonsbilde av ansatte
Ansatte i Helse og omsorg.