Vi søker helsepersonell med relevant fagkompetanse.

Vi ønsker deg med relevant fagkompetanse velkommen som jobbsøker hos oss.

Vi er aktive på kompetanseutvikling

 • Vi deltar i satsningen ”Samarbeid om etisk kompetanseheving” og har etablerte refleksjonsgrupper.
 • Vi samarbeider tett med Høgskolen Sørøst-Norge, Høgskolen i Oslo og Akershus og Lovisenberg diakonale høgskole.

Vi har pågående prosjekter knyttet til:

 • velferdsteknologi
 • hverdagsrehabilitering
 • helsepedagogikk
 • kvalitetsutvikling
 • dokumentasjon
 • Recovery
 • fallforebygging
 • legemiddelgjennomganger
 • ernæring
 • brannforebygging hos hjemmeboende

Hvor kan du jobbe?

 • sykehjem og omsorgsbolig
 • tjenester for mennesker med utviklingshemming
 • hjemmesykepleien

Les mer om Helse og omsorg i Asker kommune.

Illustrasjonsbilde av ansatte
Ansatte i Helse og omsorg.