Vi har utfordrende stillinger til ingeniører som vil ta ansvar.

Ansatt med plankart
Fotograf Olav Heggø

Asker kommune har ansvar for stedsutviklingen og infrastrukturen i bygda. Det innebærer planlegging, bygging og rehabilitering av blant annet skoler, barnehager, alders- og sykehjem, kommunale boliger, vei, vann- og avløpsanlegg og idrett- og friluftsanlegg.

Som ingeniør i kommunen er du involvert i hele prosessen, fra reguleringsplan til detaljplanlegging og videre inn i byggefasen.

Hvor kan du få jobb som ingeniør i kommunen?

Ledige stillinger  i Asker kommune.