Din personlige og faglige utvikling er viktig for oss. Våre medarbeidere og deres ulike talenter og bakgrunn, gjør at vi kan levere det vi lover.

Vi har ambisiøse målsettinger, og vår voksende virksomhet krever at våre medarbeidere til en hver tid er faglig oppdatert og kan medvirke i det løpende utviklingsarbeidet.

Som Norges 11. største kommune har vi en kompleks og omfangsrik tjenestevirksomhet som byr på mange muligheter for deg som ansatt. Vi er opptatt av å kontinuerlig legge til rette for gode utviklingsmuligheter for medarbeiderne, enten du ønsker å spesialisere deg videre innen ditt eget fagområde, eller å utvide dine kunnskapene på tvers av funksjons- og fagområder. Vi tilbyr spennende og utfordrende karrieremuligheter innen ledelse og prosjektstyring og innenfor hvert fag- og tjenesteområde.