Introduksjonsprogrammet vil øke dine grunnkunnskaper og forståelse av Asker kommune som organisasjon.

Videre får du som nyansatt din en egen "fadder", en introduksjonsplan og individuell og felles opplæring. Programmet inneholder også et velkomstmøte i kommunestyresalen i Asker rådhus, hvor ordfører og rådmann ønsker velkommen.

Innholdet i velkomstmøte omfatter blant annet kommunens historie og framtid, kultur og verdier, organisasjon og medarbeidere, og måten vi utfører vår tjenester på.

Denne obligatoriske introduksjonspakken sikrer deg som nyansatt en god start i Asker kommune.