Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer at virksomheten må drive systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene må oppfylle krav og gjennomføre tiltak som gir en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn-ordningen har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år må virksomheten gjennom en ny sertifisering.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Sertifisering

Asker kommune organiserer sertifiseringen for private bedrifter og offentlige institusjoner i vår kommune. Sertifisør kan bestilles gjennom Asker kommune ved henvendelse til Bjørn Nordby via e-post bjorn.nordby@asker.kommune.no eller telefon 66 90 91 67 eller 951 46 189.