Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring (NFKR) har kåret Asker kommune som vinner av sin Kvalitetspris for myndighetsrelatert innsats. Hensikten med prisen er å hedre og profilere myndighetsrelaterte organisasjoner for fremragende innsats innen sitt virksomhetsområde.

Kvalitetsprisen ble overlevert Asker kommune ved ordfører Lene Conradi, rådmann Lars Bjerke og kvalitetssjef Ernst Ole Solem, ved en seremoni på Holmenkollen Park Hotel torsdag 9. juni. 

I begrunnelse for prisen, sies det blant annet at Asker kommune i 10 år har jobbet målrettet og systematisk med kvalitet og risikoledelse og oppnådd fremragende resultater og anerkjennelser for innsatsen. Det er etablert et felles, enhetlig og gjennomgående system for hele organisasjonen som dekker kvalitet, miljø, informasjonssikkerhet og samfunnsansvar.

Asker kommune har den største og mest omfattende systemsertifiseringen som Det Norske Veritas (DNVGL) har foretatt på fastlandet, og som dekker all aktivitet i kommunen.

Kommunen har en helhetlig gjennomgående bruk av sitt ledelse- og styringssystem. Det integrerte systemet, som er vel innarbeidet og blir kontinuerlig forbedret. ROS-analyser/Workshop er obligatorisk for hele organisasjonen – på virksomhetsnivå og tjenesteovergripende nivå. Resultatene fra kvalitetsarbeidet etterspørres både av brukere, i administrasjonen og av politikerne i kommunen.

Kommunen har utviklet en omfattende opplæringsvirksomhet for forbedring og deler villig sine erfaringer både i KS, NFKR og med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Innsatsen står allerede modell for andre organisasjoner som ønsker å lære av Asker kommunes vellykkede resultater. Forbrukerrådet har testet servicen i norske kommuner siden 2005, og Asker kommune har samlet sett gjort det desidert best i de testene som er gjennomført, sies det videre fra Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring.

Diplom
Her er det synlige beviset for at Asker kommune er kåret som vinner av Kvalitetsprisen 2016.
Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring
Ernst Ole Solem
Kvalitetssjef Ernst Ole Solem.
Foto; Svein Ivar Fors