Skolens funksjoner kan leses ut ifra bygningens form og volumer. Hoved inngangen i ett volum med klasserommene i en streng mot høyre og gymnastikksalen som en avslutning mot Gudolf Blakstads vei.

Utvendige materialer, tegl, skifer og rustfritt stål er robuste og tåler bruk over tid uten å tape seg og den håndverksmessige utførelsen er av god kvalitet.
Utvendige farger virker lyse og varme mot skogbrynet gjennom alle årstider.

Utearealene er romslige slik at det ikke oppstår slitasje. Overskuddsmasser er benyttet til å forme hauger som skaper variasjon og avskjerming og det er en naturlig oppdeling av uteområdene som gir utfoldelsesmuligheter for barn i de forskjellige alderstrinn.
Det er mange steder å slå seg ned i solveggen og gode apparater der en kan leke og prøve seg som balansekunstner.
Beplantningen er en integrert del av anlegget og har nå fått tid til å etablere og utvikle seg.

Byggeskikkutvalget vil berømme elevene og kanskje også lærerne, for det forhold at uansett når mann måtte passere langs Gudolf Blakstads vei er uteområdene alltid ren og ryddig.