Anlegget omfatter kontorbebyggelse som danner et støyskjerm mot E18, boligbebyggelse som ligger omkring en avlang ”bygård” og et mindre innslag av næringsvirksomhet. Kontor-, bolig- og næringsfunksjonene kommer klart til uttrykk i bruk av form, materialer og farge.
Med unntak av noen få parkeringsplasser på inngangsnivå er all parkering plassert i kjeller.

Bygården har tre partier med hver sine dimensjoner og karakter; mest lukket mot nord, mer åpent i midtpartiet med lekeplassen mens søndre partiet, der næringsfunksjoner er plassert, åpner seg mot syd, mot sol og lys og bevegelsene av trafikk og mennesker til og fra Asker sentrum. Forslagsstiller, som bor i området, fremhever at det her er funnet plass til variasjon, ”boliger, erverv, kommunale kontorer, samt diverse ulike virksomheter.”

Juryen opplever bygården som et rolig, tiltalende område, lukket nok til å virke intim, men samtidig åpen og lys, mens gaten mellom boligblokkene og kontorene gir assosiasjoner til smug i eldre bydeler. Det opplyses at bygården, boligenes felles uteplass, brukes flittig.

Materialbruken er helhetlig og av varig kvalitet, mens detaljeringen skaper liv og spenning. Anlegget er et godt eksempel til etterfølgelse for den type utbygging.