Årets byggeskikkpris tildeles næringsbygget i Lensmannslia 4 for sitt helhetlig grep om form, farge og landskapstilpasning.

Anlegget, som var innflyttingsklar mot slutten av 2001, har vært kjent som Ericsson-bygget, men eies i dag av KLP Eiendom AS.

Prosjekterende var:
Link Arkitekter, v/Geir Odd Målsnes
Jostein Rønsen Arkitekter AS v/Jostein Rønsen
Berg & Dyring Landskapsarkitekter, v/Jon Berg og
Norconsult v/Terje Børsum

Utførende var:
Selmer Skanska AS og
ISS Skaaret AS. 

Prosjektet ligger i landlige omgivelser på en tomt som skråner ned mot Askerelva der den renner inne i Bondivannet. Den er dels eksponert mot boligbebyggelsen på motsatt side av dalen. Beliggenhet og topografi medførte således flere utfordringer hva gjelder tilpasning av et stort bygningsvolum i forhold til de nære omgivelsene og gjenboerne.

Utfordringene er løst elegant ved at volumet er brutt ned til mindre bestanddeler og avtrappet nedover skråningen. Utforming og detaljering henger nøye sammen med material- og fargebruk og skaper en lys, men dempet og lett arkitektur. Fasadene fremstår både harmoniske og spennende og vekker interesse for å bli kjent også med anleggets interiører.

Parkering er lagt hovedsakelig under terreng, men parkeringsarealene på bakkenivå er fordelt på flere områder for å begrense virkningen.
Inngangspartiet har fått en sentralfunksjon som er ytterligere understreket ved innkjøring og beplantning.
Det er gjennomført en nøktern og relativt enkel behandling av utomhusarealene med gress og trær som glir naturlig over i skogområdene mot syd. Med tiden, ettersom trærne vokser til,  vil de komme fullt til sin rette som en ramme om bebyggelsen.

Det er å håpe at Ericssons næringsbygg vil danne grunnlag for og gi inspirasjon for tilsvarende kvaliteter i fremtidig utbygging av næringsbygg i Asker.