Det er også gledelig at prosjektet er et eksempel på ”det gode naboskap” – på godt nabosamarbeid. De to naboene hadde hver sin relativt store enebolig og et ønske om en mer lettstelt bolig. De gikk derfor sammen om å bygge en ny tomannsbolig beliggende mellom sine tidligere eneboliger. I den valgte løsningen har hver av hovedleilighetene alle hovedfunksjoner på ett plan. Det er også forberedt for mulighet til å installere heis i felles trapperom, slik at man senere kan få en trinnfri atkomst til leiligheten.

Bygningen ligger på en åsrygg med storslagen utsikt både til Hvalstaddalen med Skaugumsåsen og til Oslo med Oslofjorden. Naboene ønsket seg ”hver sin hovedutsikt” – samme utsikt som de hadde hatt i tidligere bolig. Dette gjenspeiles også i bygningsutformingen med to hovedfasader og en spesiell symmetri om en akse skråstilt i forhold til vei. De to enhetene ligger på hver sin side av denne aksen.

Bygningen vurderes å være godt innpasset blant nabobebyggelsen som den naturlig tilhører. Den har et relativt stort volum, men med sin oppbrutte karakter og de slake takflatene virker den ikke voluminøs. Den har en plassering som verken i høyde, avstand til vei eller retning bryter med nabobebyggelsen. De to hovedfasadene ligger henholdsvis parallelt og vinkelrett på vei slik nabobebyggelsen langs veien ligger. Aksen og bygningens søndre del tar imidlertid opp retningene til nabobebyggelsen i sør.

Bygningen er organisert med garasjer, hybler og boder i underetasjen - med et mellomliggende felles inngangsparti og trapperom. I hovedetasjen ligger de to hovedleilighetene med utgang til terreng og overdekkede uteplasser mot sør og vest, og med oppholdsarealer / stue vendt mot utsikt.

Bygningen har et moderne formspråk og mange fine detaljer. Fasadene har dempede farger med utvendig kledning av ubehandlet lerk og taktekking av sink - vedlikeholdsfrie løsninger. Fjellvarme og varmepumpe benyttes til oppvarming av bygningen. Bygningen bærer preg av dyktige håndverkere med vilje til å finne gode løsninger.