Byggeskikkutvalgets begrunnelse

Blant de nominerte kandidater, går årets byggeskikkpris til Agrokvartalet i Asker sentrum. På en forbilledlig måte representerer den nye bebyggelsen nyskapende, moderne og karakterfull arkitektur, utformet i samspill med eksisterende bebyggelse. Prosjektet har tilført området arkitektoniske og opplevelsesmessige kvaliteter, og har bidratt til en svært positiv utvikling av Asker sentrum.

  • Tiltakshaver er Tandberg Eiendom AS.
  • Arkitekt for bebyggelsen er BGO Arkitekter AS.
  • Landskapsarkitekt for utearealer er Multiconsult AS.
  • Hovedentreprenør bygning er AF Ragnar Evensen AS.
  • Hovedentreprenør utearealer er Steen & Lund Anleggsgartner AS.
  • Prosjektleder Jon Storli Eiendom AS
  • Co – Prosjektleder AS Bygganalyse

Tiltaket dreier seg om fortetting innenfor eksisterende bystruktur, nærmere bestemt kvartalet mellom Strøket, Bankveien og Meierisvingen. Bebyggelsen ble oppført i 2002 – 2005 og rommer butikker og spisesteder på gateplan, og kontorer og leiligheter i etasjene over. Det har vært en forutsetning og et ønske å bevare eksisterende, eldre bebyggelse i kvartalet.

Agrokvartalet framstår som et helhetlig, men også variert og spennende kvartal. Bygningsutforming og skala ut mot gatene er tilpasset stedet – Asker sentrum. Ny bebyggelse tar opp i seg trekk fra den eldre bebyggelsen innen kvartalet, men tilfører også nye elementer. Dette skaper dialog med eldre bygninger og omgivelser for øvrig.
Utbyggingen har beriket Asker sentrum med nye, gode urbane rom og plasser. Spesielt må framheves det svært elegante gateløpet Smuget og den flotte, lille plassen med Nico Widerberg sin skulptur – tre figurer.

Ved volumoppbygging, fasadeutforming og materialbruk, er den nye bebyggelsen artikulert i forhold til gater, plasser og funksjoner. Videreføring av tegl som fasademateriale ut mot omkransende gater, bidrar til å ”ramme inn” kvartalet, mens Smuget, som skjærer seg gjennom kvartalet, har fått fasader i glass. Det samme gjelder fasader på gateplan – ut mot publikum. Slik bruk av andre materialer enn tegl, skaper en letthet og beriker bebyggelsen.

Skiltløsninger fortjener også stor honnør. Skiltingen er begrenset med henhold til antall, størrelse, fargebruk og belysning, og blir således ikke fremtredende på en uheldig måte. Skiltene er utformet i samsvar med og med respekt for arkitekturen, samtidig som de ulike virksomhetenes logo og egenart kommer til utrykk.