Boligen ligger i et av de nyere, individuelt utbygde boligfeltene i Asker. Det er gitt stramme rammer for dette feltet, i den hensikt å oppnå et enhetlig preg med henhold til bygningsutforming, samt en plassering som sikrer alle et gløtt ut i retning fjorden. Rammene for feltet er i høy grad fulgt opp i de enkelte boligprosjektene. Dette har bidratt til å gi området et enhetlig preg og tydelig bebyggelsesmønster, selv om de ulike boligbygningene kan variere noe i uttrykk.

Boligen i Gislehellinga 16 er også utformet og plassert i tråd med rammene for feltet og innpasser seg med dette i området og i bebyggelsesmønsteret.

Bolighuset er et nett og relativt slankt bygningsvolum med gode proporsjoner. Det består i utgangspunktet av et stramt saltaksvolum, som er tilføyd mindre formelementer – i form av plattinger og terrasser på bakkenivå, pergolaer, takoppløft med mer. Disse elementene, samt fasadeutformingen, bidrar til å artikulere huset og gi bolighuset både et moderne uttrykk og en egen karakter.

Huset åpner seg fra det sentralt plasserte kjøkkenet ut mot hagen og utearealene i sør. I gavlfasade mot nordøst åpner huset seg med store vinduer fra stue ut mot utsikten i retning fjorden. Med dette følger prosjektet opp de muligheter som ligger i det stramme bebyggelsesmønsteret. Uteplassene er utformet som en integrert del av boligbygningen både med hensyn til funksjon og estetikk.

Garasjen er gitt samme form og fasadespråk som bolighuset. Dette gir en god og helhetlig virkning.

Ved utforming av bygningen har man funnet balansen mellom å gi bygningen en selvstendig karakter og et moderne uttrykk, samtidig som den forholder seg til stedet og de rammer som ligger til grunn.

Fakta

  • Bygningen ble oppført i 2001.
  • Tiltakshaver: Anne Underdal og Eirik Bratli
  • Arkitekt: Siv.ark. MNAL Line Stokholm
  • Hovedentreprenør: Bygg og tømrermester Trond Fjell A/S