"Blant de nominerte kandidater går årets byggeskikkpris til et bygg som gjennom sin nye funksjon, og de gjennomførte tiltakene, danner et forbilledlig eksempel på ombygging av en eksisterende og svært karakterfull bygning.

Den opprinnelige bygningen representerer industribebyggelse med særegen arkitektur, og den har en forholdsvis røff framtoning. Bygningen har bevaringsverdi.

Styrken i prosjektet ligger både i den nye funksjonen bygningen har fått og den pietetsfulle tilnærmingen til den opprinnelig bygningens særpreg og patina.
Eksteriørmessig er det gjort få inngrep i selve bygningen, og bygningen er tilføyd enkelte nye bygningselementer, som nytt trapp- og heishus og de store, karakteristiske vinduene med farget glass.

Disse nye bygningselementene er gitt en selvstendig karakter. De setter sitt preg på bygningen, men de ”overdøver” den ikke.
Bevisst utforming, detaljering, farge- og materialbruk, bidrar til at de nye elementene både står i kontrast til – og samspiller med – den opprinnelige bygningen. De nye elementene er annerledes, men de ”snakker” med bygningen.
I prosjektet møtes samtidsarkitektur og tradisjonell arkitektur på en både spennende og harmonisk måte. Og etter ombyggingen er bygningen gitt en god og helhetlig virkning og et særpreg som samsvarer godt med den nye funksjonen.

Årets vinner av byggeskikkprisen – Galleri Trafo – framstår som et flott signalbygg i Asker sentrum."