Billingsborg boligsameie vinner av byggeskikkprisen 2013

Byggeskikkprisen 2013 går til Billingsborg boligsameie med adresse Åstadveien 6 a, b og c for ivaretakelse av god byggeskikk ved utforming av nye boliger tilpasset eksisterende bebyggelse og landskap. Åstadveien 6 ligger i et etablert eneboligområde like ved Billingstad stasjon. Tomten  ligger høyt og fritt med flott utsikt over Oslofjorden.

De tre boligblokkene legger seg godt inn i terrenget samtidig som utsikts, lys og solforhold er godt ivaretatt for hver enhet. Blokkene er også i størrelse, detaljering og fargebruk tilpasset eneboligområdet på en vellykket måte. Blokkene er et godt eksempel på en konsentrert utbygging som ivaretar eksisterende bebyggelse og terreng.

Utbygger: Profier AS
Entreprenør: Solid Entreprenør AS
Arkitekt: Fosse og Aasen v/ Per Oscar Haaland  frem til og med rammetillatelse og Planke AS v/Ellen Haukås fra igangsettelsestillatelse til ferdigstillelse. Per Oscar Haaland har fulgt prosjektet fra  regulering til ferdigstillelse. 
Forslagsstiller: Wenche Myhre

Hederlig omtale til Miele-bygget


I tillegg ble det gitt hedrende omtale til Miele-bygget for god tilpasning til en vanskelig tomt. Bygget fungerer som en støyskjerm for boligområdene øst for bygget, og er derfor både visuelt og funksjonelt et godt bidrag til nærområdet.