Prisen ble tildelt på bakgrunn av prosjektets forbilledlige utforming, hvor man i særlig grad har ivaretatt verdier i landskap og miljø. Asker Panorama er et nytt landemerke for utviklingen av Asker som regional næringsklynge, og markerer «inngangsportalen» til Asker fra vest.

Prosjektet har store miljøambisjoner blant annet med hensyn til energibruk, grønn mobilitet og miljøriktig materialbruk. Drengsrudbekken har blitt tatt vare på som en kvalitet med levende fisk og det hele, og samtlige plantearter man har funnet på tomten er gjenplantet i takhager og blomsterbed. Uteområdene er godt tilrettelagt for universell utforming og har vært med på å skape gode «pluss-arealer» for folk i nærområdet som bruker området rundt bygningen til rekreasjon. Bygget har Breeam-klassifisering «Excellent».

Asker Panorama bidrar til å heve den allmenne byggeskikk gjennom sitt tydelige fokus på miljøriktig prosjektering, noe som også er fulgt opp gjennom hele byggefasen. I tillegg har prosjektet stor verdi for utviklingen av Asker som arena for næringsvirksomhet, med nye attraktive arbeidsplasser i et lyst, luftig og fremtidsrettet nybygg!

Hederlig omtale til Vettrebukta 7a og 7b

Om Vettrebukta 7a og Vettrebukta 7b sier juryen: "Et meget sympatisk «tvillingprosjekt» der man har samarbeidet om å ivareta hensyn til landskap og nabolag. Samtidig har man skapt to unike arkitektoniske «perler» som er med på å berike bygningsmiljøet i Asker.
Både prosjektering og utførelse bærer preg av godt faglig arbeid, som har resultert i to eksempler som bør være forbilder man kan strekke seg etter.

Bilder av Asker Panorama

Asker Panorama Inngangsparti Asker Panorama