Prisen tildeles på bakgrunn av prosjektets forbilledlige utforming , hvor man i særlig grad har ivaretatt arbeidsmiljø og de grønne omgivelser. Varnerbygget setter en høy standard for utforming av en arbeidsplass der ansattes omgivelser og samhold er satt i førersetet.

Prosjektet har gjenbrukt store deler av eksisterende bygningsmasse og gjennom gode, tydelige arkitektoniske grep gjort det til et mye bedre og enhetlig kontorbygg. Det har i samarbeid med Enova oppnådd status som lavenergibygg og samtidig høstet skryt av Arbeidstilsynet for høy kvalitet blant annet for god tilrettelegging for universell utforming. Man har tatt vare på og utbedret de grønne uteområdene som er innbydende og åpne for allmennheten. Interiør og innvendig detaljering er godt gjennomtenkt og bidrar sterkt til helhetsinntrykket.

Prosjektet bidrar til å heve den allmenne byggeskikk gjennom sitt tydelige fokus på miljø- og kvalitetsbevisst prosjektering, noe som også er fulgt opp gjennom hele byggefasen.

I tillegg har prosjektet stor verdi for utviklingen av Asker som arena for næringsvirksomhet, med nye attraktive arbeidsplasser i et lyst, luftig og fremtidsrettet prosjekt!

Tiltakshaver: Varner
Arkitekt: LINK Arkitektur og LPO Arkitekter
Entreprenør: Strøm Gundersen AS
Forslagstiller: Ulf Eirik Larsen og Henning Sæther

Hederlig omtale, Øvre Båstad vei 21

Et meget sympatisk prosjekt der man setter historiske verdier i fokus. I en hverdag preget av holdninger der rivning og nybygg er rette veien å gå, fremstår dette prosjektet som et forbilde for rehabilitering og utbygging av eksisterende bebyggelse som setter lokale verdier høyt på lista.

Både prosjektering og utførelse bærer preg av godt faglig arbeid, som har resultert i en rehabilitering som er et eksempel man bør strekke seg etter.

Tiltakshaver: Silje og Christian Brennum
Arkitekt: Sivilarkitekt Lilo Helleland
Utførende: Skåbu Tradisjonsbygg
Forslagstiller: Bjørn Erik Brennum

Prisen tildeles på bakgrunn av prosjektets forbilledlige utforming , hvor man i særlig grad har ivaretatt arbeidsmiljø og de grønne omgivelser. Varnerbygget setter en høy standard for utforming av en arbeidsplass der ansattes omgivelser og samhold er satt i førersetet.

 

Prosjektet har gjenbrukt store deler av eksisterende bygningsmasse og gjennom gode, tydelige arkitektoniske grep gjort det til et mye bedre og enhetlig kontorbygg. Det har i samarbeid med Enova oppnådd status som lavenergibygg og samtidig høstet skryt av Arbeidstilsynet for høy kvalitet blant annet for god tilrettelegging for universell utforming. Man har tatt vare på og utbedret de grønne uteområdene som er innbydende og åpne for allmennheten. Interiør og innvendig detaljering er godt gjennomtenkt og bidrar sterkt til helhetsinntrykket.

 

Prosjektet bidrar til å heve den allmenne byggeskikk gjennom sitt tydelige fokus på miljø- og kvalitetsbevisst prosjektering, noe som også er fulgt opp gjennom hele byggefasen.

 

I tillegg har prosjektet stor verdi for utviklingen av Asker som arena for næringsvirksomhet, med nye attraktive arbeidsplasser i et lyst, luftig og fremtidsrettet prosjekt!

 

Tiltakshaver: Varner

Arkitekt: LINK Arkitektur og LPO Arkitekter

Entreprenør: Strøm Gundersen AS

Forslagstiller: Ulf Eirik Larsen og Henning Sæther

 

Begrunnelse hederlig omtale, Øvre Båstad vei 21:

 

Et meget sympatisk prosjekt der man setter historiske verdier i fokus. I en hverdag preget av holdninger der rivning og nybygg er rette veien å gå, fremstår dette prosjektet som et forbilde for rehabilitering og utbygging av eksisterende bebyggelse som setter lokale verdier høyt på lista.

 

Både prosjektering og utførelse bærer preg av godt faglig arbeid, som har resultert i en rehabilitering som er et eksempel man bør strekke seg etter.

 

Tiltakshaver: Silje og Christian Brennum

Arkitekt: Sivilarkitekt Lilo Helleland

Utførende: Skåbu Tradisjonsbygg

Forslagstiller: Bjørn Erik Brennum