Tale holdt i Asker kulturhus 3. mai 2014.

Jeg står her nå fordi jeg har fått det ærefulle oppdraget å dele ut Asker kommunes kulturpris. Dette er en pris som henger høyt og som har blitt delt ut hvert år siden 1987. Som regel, om ikke alltid, i forbindelse med åpning av Kulturuken i Asker.

Kulturprisens formål er å anerkjenne en spesiell og særlig innsats for kulturlivet i Asker. Asker kommunes kulturpris består av et beløp, og et synlig symbol i form av et bilde av Asker-kunstneren Bjørn Carlsen. Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner, institusjoner eller organisasjoner som har vist evne og vilje til å yte innsats utover det vanlige.

Prisvinneren må ha nær tilknytning til Askers kulturliv. Profesjonelle kulturarbeidere og amatører har de samme muligheter til å bli prisvinnere. Og vi ser gjennom årene at kulturprisvinnerne representerer nettopp den store bredden og mangfoldet vi er så stolte over å ha i vår kommune.

Kulturprisjuryen er oppnevnt av formannskapet og velger vinneren blant nominerte kandidater. Juryen består av Linda Medalen som er juryens leder, Ingvild Tautra Vevatne og Trygve Lia, som alle tre sitter i kommunestyret. I tillegg sitter direktør Tuss Benum og direktør Ragnar Sand Fuglum fra administrasjonen i juryen. Rigmor Stenvik er sekretær for juryen. Tusen takk til dere for det arbeidet dere har gjort i forbindelse med kåringen av årets vinner. Vi vet dere har mange verdige kandidater å vurdere og at dere er dedikerte til oppgaven!

Da vil jeg nå lese opp juryens begrunnelse for tildelingen av Asker kommunes kulturpris for 2014. Den lyder som følger:

Juryen har hatt en svært hyggelig, men også utfordrende jobb med å vurdere innkomne og egne foreslåtte kandidater. Prisen henger høyt. En verdig vinner er valgt, og juryen har enstemmig gått inn for den foreslåtte kandidaten. 

Prisvinneren er en av Askers fremste og eldste kulturinstitusjoner, med en historie som strekker seg mye lenger enn Kulturprisens historie. Selv om kandidaten ikke formelt er en institusjon, har den allikevel blitt det i Askers kulturliv. 

Prisvinneren har vært en aktiv bidragsyter i Askers musikk- og kulturliv helt fra før 1932. Organisasjonen ble startet opp blant annet ved hjelp av et lån på kroner 300 fra Asker kommune, til innkjøp av instrumenter. Den første dirigenten var en nyansatt lærer ved Jansløkka skole, Martin Lunde – den samme Martin Lunde som har etterlatt seg et minnefond som deler ut en pris til lovende unge musikere hvert år.

Bortsett fra en pause under krigen har organisasjonen i alle disse årene vært synlig i Asker. Første kvinnelige medlem i organisasjonen fikk innpass i 1963 etter heftige diskusjoner om det var «passende». 

Prisvinneren har vært, og er fortsatt, synlig ute i Asker, spesielt i den varme årstiden, og har ledet Askers 17. mai tog trygt ned fra Skaugum til Asker sentrum i alle år, holder sommerkonserter ute i Asker sentrum, er med i kulturuka, på Asker-dagene, og arrangerer korpsstevner. De er med når store arrangementer skal gjennomføres ute i Asker.

Organisasjonen, eller nå kan jeg vel si korpset, holder årlige nyttårskonserter i Asker kulturhus. De har høstkonserter i kulturhuset hvor de gjerne inviterer med seg unge solister fra bygda, eller henter inn større og kjente solister utenifra.

For to år siden, da organisasjonen hadde 80-årsjubileum, inviterte de Forsvarets Stabsmusikkorps til stor jubileumskonsert. Jubileumsreisen gikk den gang til Tyskland. Da korpset var 60 år i 1992 gikk turen til Nordenstevnet på Island og prisvinneren var den gang “Asker kommunes kulturelle gave” til vennskapsbyen Gardabær.

Til høsten blir det en større satsning hvor storverket Carmina Burana skal settes opp både i Bærum og Asker med 175 sangere og solister i tillegg til korpset selv. 

Spesielt må trekkes frem det viktige arbeidet korpset gjør ovenfor bygdas skolekorps. Korpsets medlemmer har vært dirigenter og instruktører i skolekorpsene gjennom årtier. Nå ivaretas jo dette av kulturskolen, men mange medlemmer er foreldre som sitter i styrer og stell i skolekorpsene. Korpset samler skolekorpsene to ganger i året i «Asker korpsforum» for at korpsene skal bli bedre kjent med hverandre, samarbeide om konserter og prosjekter. Korpset inviterer skolekorpsene med på sine konserter «etter tur» eller gjerne alle sammen ved for eksempel de årlige nyttårskonsertene. 

Korpset har en ordning der skolekorpsmedlemmer kan delta gratis og få utfordringer de ikke får i eget korps. Dette er et gode for skolekorpset, og ikke minst for musikanten selv – og trolig bidrar dette tiltaket til at flere velger å spille videre i voksen alder.

Korpset er et premieeksempel på frivillighetsarbeid i praksis, til glede og nytte både for medlemmene selv, barn og unge i skolekorpsene og hele Asker-samfunnet. 

Spesielt hyggelig er det å tildele dette korpset kulturprisen i dette året hvor vi feirer 200 års Grunnlovsjubileum. Organisasjonen representer en landsomfattende bevegelse, den største etter idretten, som har spilt en viktig rolle i feiringen av grunnlovsdagen vår over hele landet i over 100 år.

Det er selvfølgelig Asker Musikkorps som er årets Kulturprisvinner! 
Vi gratulerer Asker Musikkorps med Asker kommunes kulturpris 2014!
Det var juryens begrunnelse, som vi alle slutter oss helt og fullt til!

Da ber jeg korpsets leder Frode Wold komme fram og motta prisen på vegne av korpset. Og det er jo veldig hyggelig å kunne overrekke denne prisen, nettopp her på deres hjemmearena! For her på kulturhuset har dere både øvingslokaler og lagerlokaler.

Da vil jeg gjerne få si til hver og en av dere: Kjære alle medlemmer i Asker Musikkorps - gratulerer med denne prisen, den er særdeles vel fortjent! Dere er flotte Asker-ambassadører. Dere skaper samhold og stemning her hjemme, og dere representerer Asker ute, blant annet i konkurranser som dere gjennomfører med glans på høyt nivå! 

Jeg regner med dere har mye å gjøre nå i mai, som vel er en høysesong for alle korpsmusikanter, så heldige er vi som skal få høre dere her og nå. Dere kan selv få presentere hva dere skal spille for oss, så avslutter jeg med å si nok en gang: GRATULERER! 

Lene W. Conradi
Ordfører