Asker Jazzklubb og Harald Skogli fikk fredag kveld Asker kommunes kulturpris.

Under fredagens festforestilling i Asker kulturhus fikk ordfører Lene Conradi æren av å dele ut Kulturprisen 2016. Prisen gikk til Asker Jazzklubb og Harald Skogli.

- Denne prisen er særdeles vel fortjent! Juryens begrunnelse sier sitt. Både jazzklubben og Harald Skogli er de beste ambassadører en kommune kan ha, sa ordfører Conradi i sin tale under utdelingen.

Juryens begrunnelse

I juryens begrunnelse ble blant annet jazzklubbens og Skoglis omfattende og svært mangfoldige aktiviteter trukket frem. Jazzklubben avholder blant annet fast to konserter i uken, gjennomfører en omfattende jazzfestival i oktober hvert år, og arrangerer prosjekter og kurs for barn og ungdom, ofte i samarbeid med Asker kulturskole og Asker kulturhus.

Om de mange orkestrene Skogli har vært initiativtaker til sier juryen:

- Det finnes ikke et sted disse gruppene ikke spiller. Konserter har for eksempel vært avholdt på Asker kirkegård, på Yggeset gjenvinningsstasjon, og i høydebassenget på Sem. Og de spiller jevnlig på diverse arrangementer og på institusjoner i Asker, til glede for så mange.

- Harald Skogli har mye av æren for utviklingen og oppbygningen av Asker jazzklubb. Han har sørget for at vi nå har et åpent, kulturelt og sosialt treffsted i Asker. Han har sørget for samarbeid mellom kultur og næringsliv til gjensidig utveksling av kunnskap, behov, kontakt, kompetanse, verdier og holdninger.

Vinner
Her mottar Harald Skogli Kulturprisen av ordfører Lene Conradi og juryleder Karin Moksness.
Foto: Kjell Hustad

Om Kulturprisen

Asker kommunes kulturpris består av et beløp, og et synlig symbol i form av et bilde av Asker-kunstneren Bjørn Carlsen. Du kan lese mer om tidligere vinnere og statutter på egen side om Kulturprisen.

Kulturprisjuryen er oppnevnt av formannskapet i Asker og velger vinneren blant nominert kandidater, eller kandidater som juryen selv foreslår. Den nåværende juryen består av leder Karin Moksness, Svein Hillestad, Trine Bendixen, Tuss Benum og Ragnar Sand Fuglum. Juryens sekretær er Rigmor Stenvik.