Det var Trafo Kunsthall som ble tildelt Kulturprisen for 2018. Prisen ble delt ut fra utescenen ved Asker kulturhus lørdag 26. mai.

 - Juryen har hatt en hyggelig, men også krevende jobb med å vurdere kandidater, innledet ordfører Lene Conradi i sin tale til prisvinneren.

- Prisen skal være en anerkjennelse av kunstnerisk eller kulturell innsats som har vist seg berettiget over tid. En verdig vinner er valgt, og juryen har enstemmig gått inn for den foreslåtte kandidaten. Jeg har gleden av å opplyse om at Trafo Kunsthall er utpekt som årets vinner av Kulturprisen for 2018, fortsatte ordføreren. 

Vinner av Kulturprisen 2018
Daglig leder Knut Blomstrøm ved Trafo Kunsthall takker for prisen. Til høyre juryleder Karin Moksness, ordfører Lene W. Conradi som delte ut prisen og Terje Lindberg, som delte ut stipender til unge, lovende utøvere innen kultur og idrett under det samme arrangementet.

Fra juryens begrunnelse

Virksomheten startet opp i 2006 ved hjelp av stor innsats fra enkeltpersoner, huseier – og ikke minst fra det offentlige med Asker kommune i spissen. Gjennom årene har virksomheten vist seg levedyktig og har fått et godt fotfeste i Asker.

Det er også grunn til å takke styreleder Cecilie Broch Knudsen for iherdig innsats for å sikre god og forutsigbar økonomi – og interessante og aktuelle utstillinger – og ikke minst motivere til innsats blant de ansatte.

Juryen har merket seg at Trafo Kunsthall har vist seg som en stabil og anerkjent kunstinstitusjon gjennom mange år, helt fra starten i 2006. I forbindelse med åpningen den gang, nevnes spesielt innsatsen fra Erik Røed, tidligere politiker, men også billedkunstnerne Bjørn Carlsen og Bjørn Krogstad. I tillegg nevnes huseier Tandberg Eiendom og også tidligere kultursjef, Tuss Benum.

Trafo Kunsthall har etablert seg som en viktig regional visningsarena for et bredt publikum - ikke bare i Asker men også for et kunstinteressert publikum i hele Østlandsområdet. Kunsthallen presenterer samtidskunst på et høyt kunstnerisk nivå. Utstillingene representerer både etablerte og unge kunstnere. Mange av Askers egne kunstnere har hatt sine utstillinger på Trafo, og har vært viktige premissleverandører helt fra starten av.
Kunsthallen samarbeider med Asker kulturskole, Asker kulturhus og Asker bibliotek om flere arrangementer og formidlingstiltak. 

Trafo Kunsthall er en synlig og markant aktør i Askers kulturliv og med tilhold i den gamle trafostasjon ved Asker togstasjon. Bygget eies av Tandberg Eiendom AS og fikk Asker kommunes Byggeskikkpris i 2008.

Kulturprisen består av et beløp på 25 000 kroner og en synlig plakett som kan monteres ved inngangen til bygget.

Bilder fra mottakelsen

Mottakelse Kulturprisen 2018 Fra mottakelsen i Trafo Kunsthall