Vinner av tilgjengelighetsprisen 2008 ble NAKUHEL og ergoterapeut Nina Braaten

– Det at tilgjengelighetsprisen 2008 blir delt mellom to betyr dobbelt så mye heder og ære på vinnerne. Prisen får de begge to, og flottere prisvinnere kunne ikke Asker ha fått denne første gangen, sa ordfører Lene Conradi.

Tilgjengelighetsprisen 2008 ble tildelt på et arrangement i Asker rådhus onsdag 29. april. 40 fremmøtte fikk høre et foredrag av Anne Lilleby, medlem av juryen og Asker kommunalt råd for funksjonshemmede. Lilleby forklarte begrepet universell utforming og hva det vil si å tilrettelegge forholdene for mennesker med funksjonsnedsettelser.

– Universell utforming tar høyde for bredden. I dag er vi samlet for å gi honnør til noen som griper mulighetene, trosser begrensningene og som ser menneskene, samt tror det umulige er mulig, sa Lilleby.

Øvrige nominerte: Kulturhuset, Drengsrud Arbeidssenter og Trekanten senter (merking av stolper)