Vinner av tilgjengelighetsprisen 2009 var Haugenlia sameie ved Selvaag Bolig AS.

Juryens begrunnelse:

Årets prisvinner har skapt tilgjengelige og rimelige boliger fem år før Universell Utforming ble en del av formålsparagrafen i Plan- og bygningsloven, og Norsk Standard for universell utforming var utarbeidet!

Boligprosjektet er verken planlagt eller markedsført som spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede, men har likefullt kvaliteter som møter ulike behov på en forbilledlig måte.

Prosjektet beviser at tilrettelegging ikke behøver å medføre store ekstrakostnader slik flere aktører i byggmarkedet har hevdet i forbindelse med innføring av strengere bestemmelser i teknisk forskrift knyttet til ny plan- og bygningslov. De fremmøtte fikk høre et foredrag ved Sigmund Asmervik, som er arkitekt og professor ved Universitetet for miljø og biovitenskap.

Øvrige nominerte: Arbeidstiltak i regi av Kirkens feltarbeid og Røde kors.