Asker produkt og daglig leder Marit Sandberg ble vinner av tilgjengelighetsprisen 2010.

Juryens begrunnelse

– Årets prisvinnere, bedriften og personen er så nært knyttet sammen at det er vanskelig å skille dem fra hverandre. Personen er bedriften og bedriften er personen. Asker Produkt og Marit Sandberg oppfyller prisens kriterier gjennom å legge forholdene til rette for at mennesker med funksjonshemming kan komme i og beholde inntektsgivende arbeid. De har fremmet tiltak som inkluderer mennesker med funksjonshemming i positiv aktivitet og sosialt fellesskap og dermed skapt forutsetninger for et mest mulig meningsfylt liv, sa ordfører ved pristildelingen.

Øvrige nominerte: Servicetorget