Vinner av tilgjengelighetsprisen 2011 ble Krabat. I tillegg ble det gitt hederlig omtale av Lillian Sofie Eng.

Juryens begrunnelse for Krabat

"Med årets Tilgjengelighetspris ønsker vi å hedre denne Asker-bedriften for sitt innovative arbeid for å gi barn og unge med nedsatt funksjonsevne både stolthet og bedre muligheter til å kunne delta i lek og mestre aktiviteter. Samtidig berømmes bedriften for å tenke funksjon og for å gjøre hjelpemidlene enkle og praktiske i bruk. Det gjør det lettere for familier å ta med seg nødvendige hjelpemidler utenfor hjemmet.

Firmaet har foreløpig utviklet fire sentrale produkter, et krabbehjelpemiddel, en barnestol, en rullestol og et flyteelement. Alle legger til rette for mestring og fremgang. Som de selv uttrykker det; for at barnet skal oppleve akkurat dette, må det være morsomt, aktiviserende og interessant å bruke. Slagordet "Stolt av å være annerledes" handler om å gi barnet den verdigheten det fortjener.

Juryens begrunnelse for hederlig omtale av Lillian Sofie Eng

Leder av brukerrådet for psykisk helse i Asker. Lillian Engs engasjement kom tydelig frem tidlig på sommeren gjennom hennes målrettede og kraftfulle engasjement for å sikre videre drift av aktivitetstiltakene "kafeen, kabareten, aktivitetssenteret og Låven" ved Blakstad sykehus, etter at Helseforetaket ville legge ned. Inviterte Komité for helse og omsorg til Blakstad der komitéen fikk demonstrert aktivitetenes betydning for brukerne. Hun er selv knyttet til kafeen via stilling som MB (medarbeider med brukererfaring), og er preget av varm omsorg og omtanke for sine medmennesker.

Har som brukerrådsleder spilt en viktig rolle. Har kjempet for at mennesker med psykiske lidelser skulle kunne få mulighet til å skaffe seg gode boliger og delta i meningsfullt arbeid. Tok ofte opp med komiteen sin bekymring for et redusert tjenesteomfang etter innsparinger i avd. psykisk helse.

Pådriver for økt tilgjengelighet for hjelp når man trenger det. Tok i dialogmøtene opp viktigheten av lavterskeltilbud for å forebygge alvorlig tilbakefall av psykisk sykdom på et tidlig stadium. Brukere må ha tilgang til å oppsøke tjenesten etter "utskrivning" ved behov, og ønsket brukerstyrte innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Trakk også fram deres fysiske helseproblemer og inaktivitetsproblemer. Prosjektet "Aktiv på dagtid" er blitt trukket frem i flere sammenhenger, og tilbudet om å være ute i naturen er her svært sentralt.

Øvrige nominerte

Friskis og Svettis, Asker og Bærum og Bruktbutikken i Kirkeveien 220.