Vinner av Tilgjengelighetsprisen 2012 ble Aktiv fritid. I tillegg ble det gitt hederlig omtale av Anne Lilleby.

Juryens begrunnelse for Aktiv fritid

"Er tildelt Tilgjengelighetsprisen 2012 for sin innsats for sammen å bygge opp et unikt miljø på Nordre Bondi gård der rundt 500 brukere har gleden av tilbudene som finnes der. Samtidig har de også bygget opp et nærmiljø rundt det fysiske miljøet på gården, og etablert tiltak som strekker seg ut – og over i aktiviteter som er åpne for alle interesserte.

Gjennom dette arbeidet har Aktiv fritid gitt sine brukere tilgang til fritidsaktiviteter der de har fått knytte nye nettverk og der de får oppleve mestring.

Tilbudet omfatter en rekke aktiviteter, tilpasset innbyggere med nedsatt funksjonsevne, mennesker med Aspergers syndrom, mennesker med psykiske lidelser og mennesker med andre utfordringer.

Aktiv fritid står bak de viktige tilbudene "Aktiv på dagtid", Flyt-prosjektet, Aktivitetskortet og nå også PLUSS. Det siste er et tilbud til eldre på institusjon og skal bidra til økt fysisk aktivitet og økt trivsel. Dette fokuset på fysisk aktivitet er også en motivasjon for aktiv deltagelse i prosjektet "Idrettsglede for alle", et samarbeid mellom Asker Idrettsråd, Akershus Idrettskrets og Asker kommune.

De arbeider langt utover det man kan forvente, alltid åpne for nye innspill som kan medvirke til god tilgjengelighet, til en bedre hverdag og mestring for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ikke minst har de det store, varme hjertet med seg i arbeidet."

Juryens begrunnelse for hederlig omtale av Anne Lilleby

"Hun har hatt stor betydning for arbeidet med framkommelighet og universell utforming i Asker. Med sine omfattende kunnskaper og brede erfaring, har hun gjennom mange år løftet bevisstheten om den viktige tilgjengeligheten for alle inn i aktuell kommunal saksbehandling. Hun har et helt spesielt fokus på universell utforming, ikke bare for innbyggere med fysisk funksjonsnedsettelse, men for alle med forskjellige former for nedsatt funksjonsevne.

Hun har et stort engasjement innenfor feltet Universell Utforming, og er kommunens fagperson innenfor dette feltet, til bruk for Plan – og bygningsavdelingen og , Eiendomsforvaltningen.

Hun har tidligere vært medlem av Asker kommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Hun er svært aktiv med hensyn til å påpeke og sette ord på utforming i omgivelsene som ikke fungerer.

Hun er kreativ med å finne nye løsninger, og med sitt engasjement og gode argumentasjon blir utforminger endret.

Anne Lilleby har vist et engasjement langt utover det som kan forventes. Hun har vært inkluderende, positiv, hjelpsom og en god venn for alle som har samarbeidet med henne."

Øvrige nominerte

Trollstua barnehage, Tor Møgedal, frivillig Holmen kirke, Hasselbakken og Ole Jacob Skeie.