Vinner av Tilgjengelighetsprisen 2014 ble Kay Arne Sørensen.

Begrunnelse

Sørensen får prisen for sitt arbeid gjennom flere år som leder og primus motor for det fritidsaktiviserende, arbeidsforberedende og arbeidsrettede tiltaket Joe Silver. De ansatte er alle uføretrygdede, men har valgt bort muligheten til å være passive trygdemottagere.

- Som ordfører for Askers 60.000 innbyggere gleder det meg spesielt å se at hvert menneske – hver innbygger – kan utgjøre en forskjell i et annet enkeltmenneske sitt liv. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen, sier vi gjerne. Det har du, Kay Arne, vist i praksis gjennom din innsats og ditt engasjement, sa ordføreren i sin tale til prisvinneren.

Ordførerens tale med juryens begrunnelse kan du lese her.

Joe Silver ble etablert i 2007 for en liten gruppe yngre, voksne deltakere med langvarige psykiske lidelser, og har spesialisert seg på konvertering av lyd og bilde fra video og dias til CD og DVD. Den tilrettelagte bedriften støttes av NAV, Asker kommune og næringslivet i Asker.

- Jeg vil fortsatt være et bry-deg-menneske, sa Sørensen i sin takketale. Han sa at han gjerne skulle tilbudt arbeidsplass til mange flere.

- Det er utrolig mange som ønsker å være aktive hver dag, sa prisvinneren.