Asker kommunes tilgjengelighetspris for 2015 tildeles Civitan Club Ladies Asker, for tiltaket Civitan Disco.

Med årets Tilgjengelighetspris ønsker vi å hedre Civitan Club Ladies for etablering og drift av tiltaket Civitan Disco som er et unikt tilbud for utviklingshemmede i Asker.

Civitans mål er å arbeide for et bedre samfunn gjennom frivillige klubber, som både hjelper enkeltindivider og nærmiljø. Organisasjonen har et særlig engasjement for psykisk utviklingshemmede og for hjerneforskning.

Civitan Disco er en månedlig dansekveld som er et sosialt og morsomt treffsted. Diskoteket er et lavterskeltilbud som passer for alle og der alle tør å delta.

Tiltaket samler alle psykisk utviklingshemmede i Asker, uansett alder og funksjonsnivå, og er en møteplass med utgangspunkt i fellesnevneren musikk og glede, dans og samvær. Diskoteket er et verdifullt tilskudd til en fritidsarena for alle og som helt klart synes å gi et økt meningsfylt liv.

Deltakerne gleder seg til dansekveldene og de aller fleste har deltatt på alle tilstelningene helt siden starten av. Vinneren oppfyller kriterium 1 ved at tiltaket er med på å bryte samfunnets barrierer og mulige fordommer med hensyn til hva mennesker med nedsatt funksjonsevne kan gjøre.

Vinneren oppfyller videre punkt 3 i kriteriene ved at tiltaket inkluderer mennesker med nedsatt funksjonsevne i positiv aktivitet og sosialt fellesskap. Arrangementet er åpent for alle psykisk utviklingshemmede i Asker.