Tilgjengelighetsprisen 2017 ble utdelt i Asker rådhus 14. mai 2018, og gikk til Asker Fotball og deres to tiltak; Gatelaget, som er et lag for personer med rusutfordringer, og fotballaget Asker United, som er et lag for fysisk og psykisk utviklingshemmede. Teatergruppen Askeraden fikk hederlig omtale under arrangementet.

Det var juryleder for Tilgjengelighetsprisen Ingvild Tautra Vevatne, og ordfører Lene Conradi som holdt taler og delte ut prisen.

Juryens begrunnelse

I juryens begrunnelse heter det blant annet at Asker Fotball i sin visjon; "Mer enn fotball" viser at der er opptatt av å la bredde og samfunnsprosjekter bli en viktig del av klubbens "jeg".

Videre i begrunnelsen fremheves to av klubbens tiltak:

Gatelaget - et fantastisk tilbud til en svak og stigmatisert gruppe

Gjennom Gatelaget har mange deltakere kommet seg ut av rus og kommet i bedre fysisk og psykisk form. Målsettingen med prosjektet fra oppstart var å skape en arena for mennesker med rusutfordringer hvor fokus er å forbedre fysisk form, skape en sosial arena og sørge for hjelp til selvhjelp. Målene er nådd til fulle.

Asker Fotball har lagt ned et betydelig arbeid med Gatelaget. Det er fokusert på å skape en bedre hverdag for den enkelte - langt utover selve fotballaktiviteten. Det er videre et godt samarbeid med øvrige hjelpeapparat i forhold til enkeltspillernes deltakelse, tilrettelegging for å få spillere ut i tiltak, jobb, skole. Det er fokus på oppfølging og motivering av spillere med som i perioder faller ut. Det gode samarbeidet mellom Asker Fotball, frivilligheten, Asker kommune, FAT, Fotballstiftelsen og NAV er svært avgjørende for at man har klart å opprettholde god kvalitet i tilbudet.

Det er fotballtreninger tre dager i uka med hyggelig lunsj etterpå. Laget deltar i serie og turneringsspill i regi av Fotballstiftelsen og treningskamper, samt andre turneringer. I tillegg er det andre aktiviteter som yoga og lagbygging. Det tilbys gåtur med sosionom for personer på tiltaket omtrent hver tredje helg. Det er gjennomført mange møter mellom brukere og FAT (Fleksible Ambulente Tjenester.) Det har vært mange besøk fra feltsykepleien og gateprest. Ytterligere er det gjennomført en rekke ulike aktiviteter med hensyn til oppfølging.

Resultater

  • Siden oppstart i 2013 har 51 personer brukt tiltaket
  • 16 er rusfri per 8. des 2017
  • 14 personer jobber deltid
  • 3 studerer
  • 1 person er jobbsøkende

I tillegg til en fantastisk fremgang på fysisk form, fotballferdigheter og sosial adferd, er det blitt en økning av sosiale ferdigheter i laget. Det har bidratt til en bedre kultur i Asker Fotball. Innad i laget er det enighet om at Gatelaget er et meget godt ettervern. Flere spillere begynner å bygge nettverk, som ofte er en utfordring. Gjennom integrering og presse har man skapt kunnskap, stolthet og entusiasme rundt laget.

Asker Gatelag er landets eneste gatelag med fem kvinner på laget. Dette vitner om en gruppe med et godt miljø der hensyn til hverandre er sentralt.

Asker Fotball er virkelig en foregangsklubb for utviklingen av Gatelaget, med tett oppfølging av fagpersoner fra kommunens rusomsorg. Modellen ha skapt mange henvendelser fra andre gatelag om hvordan få til samarbeid med kommunen.

Asker United - to fotballag for fysisk og psykisk utviklingshemmede

Aldersspennet i lagene er fra 13- 60 år. Laget trener fast én gang i uka, inne vinterstid, og er med i seriekamper og deltar på cuper, med egen trener og støtteapparat. Det viktigste for gruppen er å ha det gøy og oppleve et godt kameratskap.

Målsettingen er å skape en idrettsarena for målgruppen hvor inkludering i lokalsamfunnet, idrettsglede, bedre sosiale ferdigheter og motorikk er målsettingen. Foresatte involveres sosialt. Det arrangeres pizza og grillkvelder.

Vinneren viser at de er en verdig vinner av Tilgjengelighetsprisen 2017, og til fulle oppfyller flere av kriteriene i statuttene for prisen:

  • «Å fremme tiltak som inkluderer mennesker med nedsatt funksjonsevne i positiv aktivitet og sosialt fellesskap, og dermed skape forutsetninger for et mest mulig meningsfylt liv»
  • «Å være tilgjengelig som et godt og spesielt medmenneske»

Ved sitt samfunnsengasjement og tiltakene Gatelaget og Asker United, er Asker Fotball et viktig forbilde for andre lag og foreninger både i og utenfor kommunen.

Prisvinnere
Vinnerne av Tilgjengelighetsprisen representert ved (fra venstre) leder av Gatelaget, André Muri, daglig leder i Asker Fotball, Rune Klemetsdal og leder av Asker United, Espen Foss, flankert av ordfører Lene Conradi og juryleder Ingvild Tautra Vevatne.

Hederlig omtale til Teatergruppen Askeraden

I juryens begrunnelse heter det:
Askeraden er en teatergruppe som ble stiftet i 1981. Gruppen har 20 aktive medlemmer. De har satt opp både barneforestillinger, revyer, musikaler, kabareter og klassiske stykker.

Teatergruppen har helt siden starten vært en inkluderende gruppe med stor grad av raushet og toleranse. Teatergruppen har i alle år hatt med deltakere med ulike psykiske og fysiske problemstillinger, og som har hatt ulike behov for bistand og tilrettelegging.

Teatergruppen Askeraden har et inkluderende og raust miljø, samt fokus på mestring etter den enkeltes ressurser - noe som har gitt stor vekst og utvikling. Medlemmene har utviklet seg positivt og vokst på å ha med noen som krever ekstra tilrettelegging og omsorg.

Askeraden fortjener hederlig omtale og oppfyller fullt ut flere av statuttene til Tilgjengelighetsprisen:

  • "Å fremme tiltak som inkluderer mennesker med nedsatt funksjonsevne i positiv aktivitet og sosialt fellesskap, og dermed skape forutsetninger for et mest mulig meningsfylt liv"
  • "Å være tilgjengelig som et godt og spesielt medmenneske"
Askeraden
Teatergruppen Askeraden fikk fortjent hederlig omtale av juryen. Her får de tildelt et synlig bevis og blomster fra ordfører Lene Conradi og juryleder Ingvild Tautra Vevatne.

Vi gratulerer både prisvinner Asker Fotball og Teatergruppen Askeraden med juryens hederlige omtale!