Det var IKEA Slependen som ble tildelt Tilgjengelighetsprisen for 2016 torsdag 11. mai 2017. AVA Eiendom fikk hederlig omtale.

Både hovedprisvinner IKEA Slependen og AVA Eiendom som fikk hederlig omtale, berømmes for å tilrettelegge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan komme i  og beholde inntektsgivende arbeid.

Inkluderende arbeidsliv

- IKEA Slependen stiller i en egen klasse når det gjelder samarbeid med Arbeid og inkluderingsbransjen, heter det i juryens begrunnelse.

De har hatt et tett samarbeid med Arba Inkludering over mange år med mange gode resultater. En del av modellen er at de følger de ansatte både før ansettelse, under praksis og etter ansettelse.

Siden 2010 har 92 jobbsøkere vært i praksis- alle med nedsatt funksjonsevne. Av disse har 49 personer fått ulike kontrakter.

IKEA vinnere av Tilgjengelighetsprisen 2016
Her er prisvinnerne fra IKEA Slependen sammen med juryleder Ingvild Tautra Vevatne og ordfører Lene Conradi. Foto: Kay Arne Sørensen.

Hederlig omtale til AVA Eiendom

Juryen gir hederlig omtale til AVA Eiendom for å engasjere Asker Produkt til kantinedrift. Asker produkt er en moderne produksjonsbedrift basert på lokal uføretrygdet arbeidskraft

AVA Eiendom som fikk hederlig omtale
AVA Eiendom fikk juryens hederlige omtale. Her er de flankert av juryleder og ordfører, og representanter fra Asker Produkt. Foto: Kay Arne Sørensen.