Asker kommune redegjør årlig for økonomi, tjenesteutvikling og måloppnåelse i året som har gått. Dette gjøres på bakgrunn av regnskapsresultat, analyser og statistikk og rapportering fra virksomhetene på tjenesteutvikling og oppnådde resultater.

De årlige rapportene kan også fås i trykt format ved henvendelse til Servicetorget.

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport, årsberetning og regnskap 2015

Årsrapport, årsberetning og regnskap 2014

Årsrapport, årsberetning og regnskap 2013