Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Asker og Bærum kemnerkontor

Mål med eierskapet

Asker kommune sin hovedmålsetting er, gjennom eierskap og kontroll, å sikre innfordring av skatter og avgifter som sikrer stabil drift av kommunens lovpålagte tjenester.