Asker og Bærum krisesenter

Mål med eierskapet

Asker kommune sin hovedmålsetting er, gjennom felles eierskap og kontroll sammen med Bærum kommune, å sikre drift  av kommunens lovpålagte tjenester innenfor krisesenter. Dette har spesielt relevans i forhold til bærekraftsmålene knyttet til god helse.