Asker og Bærum legevakt

Mål med eierskapet

Asker kommune sin hovedmålsetting er, gjennom felles eierskap og kontroll sammen med Bærum kommune, å sikre drift av kommunens lovpålagte tjenester innenfor legevakt.

Dette har spesielt relevans i forhold til bærekraftsmålene knyttet til god helse.