Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Asker og Bærum Vannverk IKS

Fakta om selskapet

  • Org.nr.:974 636 972
  • Stiftelsesår: 2002
  • Asker kommunes eierandel: 50%
  • Øvrige eiere: Bærum kommune 50%
  • Egenkapital:25 763 793 (per 31.12.2019)
  • Ledelse og styre 
  • Vedtekter/selskapsavtale (link til pdf)
  • Selskapets hjemmeside 

Beskrivelse av virksomheten

Oppsamling, rensing og distribusjon av vann.

Selskapets formål

Å forestå anlegg og drift av et felles vannverk med Holsfjorden som vannkilde, herunder administrere og forvalte deltakernes interesser og rettigheter knyttet til beskyttelse og bruk av vannressursene i Holsfjorden.

Mål med eierskapet

Asker kommune sin hovedmålsetting er, gjennom eierskap og kontroll, å sikre infrastruktur og stabil vannforsyning.

Eierstrategi