Asker Produkt AS

Fakta om selskapet

Beskrivelse av virksomheten

VTA-bedrift (Varig Tilrettelagt Arbeidsplass). Heleid vekstbedrift ved Asker kommune. Tilrettelegge arbeidsplasser for de med nedsatt funksjonsevne. Salg av matprodukter, brød, kaker, cateringmat til kunder eller via kafé og bakeri. Produksjon av skilt-/treprodukter. Produksjon av bakevarer.

Selskapets formål

Produksjon av varer og/ eller tjenester for et marked og detaljhandel og å skape varige arbeidsplasser og kompetanseutvikling for personer som ikke er konkurransedyktige på det åpne arbeids marked og synliggjøre verdien av yrkeshemmet arbeidskraft.

Selskapet skal være konkurransedyktig og markedsorientert, og ta utgangspunkt i lokale forhold og behov. Det skal ikke stilles spesielle krav til funksjonsnivå hos arbeidstakerne, men den totale arbeidstakergruppen skal bestå av personer med svært ulik typer og grad av behov for hjelp.

Produksjonen skal til enhver tid baseres på arbeidstakergruppens kvalifikasjoner og utviklingsmuligheter. De arbeidstakerne som ønsker det og har mulighet til å få arbeid på det ordinære arbeidsmarked, skal få hjelp til dette. Selskapet skal drives innenfor de ansvarsrammene NAV og kommunen har for å tilrettelegge arbeid for særlig svake grupper.

Asker Produkt AS har en visjon om å sette standarden for god arbeidsinkludering gjennom tilpasset fagopplæring. Selskapet har et mål om å gi mennesker med spesielle behov god tilpasset fagopplæring og arbeidsinkludering gjennom å produsere tjenester og produkter markedet vil ha.

Verdiene til selskapet er glad, dyktig og pålitelig.

Mål med eierskapet

Kommunens fremste formål med eierskapet er å sikre arbeids- og treningsplasser for yrkeshemmede. Asker Produkt AS er en VTA-bedrift (Varig Tilrettelagt Arbeid) som samarbeider med andre VTA-bedrifter, kommune, andre offentlige instanser og øvrig næringsliv for å tilby meningsfullt arbeid og kvalitetsprodukter.

Selskapet har en samfunnsviktig oppgave for kommunens innbyggere og næringsliv. Dette har spesielt relevans i forhold til FN’s bærekraftmål hvor selskapet dekker seks bærekraftmål knyttet til god helse, anstendig arbeid og økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur, ansvarlig forbruk og produksjon, stoppe klimavirkningene samt samarbeid for å nå målene.