Askershus AS

Fakta om selskapet

Selskapets formål

Rådgivning og kompetanseformidling til næringslivet, frivillige organisasjoner og kommunale organer.

Beskrivelse av virksomheten

Eie og drive kompetansesenter, etablererverksted og bedriftshotell.

Mål med kommunens eierskap

Eiers hovedmålsetting er å stimulere til innovasjon og næringsutvikling.

Askershus AS driver en offentlig godkjent næringshage og har en strategisk posisjon som et innovativt kunnskapsmiljø og en næringsrettet servicepool for offentlig og privat virksomhet, i samsvar med kommunens Strategisk næringsplan 2015-2026, Regional plan for innovasjon og nyskapning i Oslo og Akershus frem mot 2025 (Akershus fylkeskommune) og næringslivet i Asker.

Dette har spesielt relevans i forhold til FN’s bærekraftsmål hvor selskapet dekker fire bærekraftsmål knyttet til innovasjon og infrastruktur, ansvarlig forbruk og produksjon, stoppe klimavirkningene samt samarbeid for å nå målene.