Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Biblioteksentralen SA

  • Organisasjonsnummer:910 568 183
  • Stiftet 1952
  • Nettside
  • Kommunens eierandel: 0,8% sammen med øvrige kommuner

Mål med eierskapet

Asker kommune sin hovedmålsetting er, gjennom eierskap og samarbeid, å sikre et godt samarbeid omkring folke- og skolebiblotekene.

Dette har spesielt relevans i forhold til bærekraftsmålene knyttet til god helse samt innovasjon og infrastruktur.