Biblioteksentralen SA

Mål med eierskapet

Asker kommune sin hovedmålsetting er, gjennom eierskap og samarbeid, å sikre et godt samarbeid omkring folke- og skolebibliotekene.

Dette har spesielt relevans i forhold til bærekraftsmålene knyttet til god helse samt innovasjon og infrastruktur.