Buskerudregionens incestsenter (BRIS)

  • Organisasjonsnummer: 991 023 070
  • Nettside

Mål med kommunens eierskap

Asker kommune sin hovedmålsetting er, gjennom eierskap og kontroll, å sikre infrastruktur og stabil drift av kommunens lovpålagte tjenester.

Dette har spesielt relevans i forhold til bærekraftsmålene knyttet til god helse samt innovasjon og infrastruktur.