Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Drammensregionens interkommunale havnevesen

Mål med eierskapet

Asker kommune sin hovedmålsetting er, gjennom eierskap og kontroll, å sikre infrastruktur og stabil drift av kommunens lovpålagte tjenester.

Dette har spesielt relevans i forhold til bærekraftsmålene knyttet til god helse samt innovasjon og infrastruktur.