E134 Haukelivegen AS

Fakta om selskapet

Beskrivelse av virksomheten

Arbeid for utbygging av E-134 og viktige sidegreiner.

Selskapets formål

Arbeide for utbygging og standardheving av transportkorridoren E134 Karmøy-Frogn, RV36 Seljord-E18 og sambandet E134-Bergen.

I tillegg kan selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige sidegreiner til denne transportkorridoren når dette styrker arbeidet for korridoren. Selskapet kan ta initiativ til å opprette finansieringsselskap og utbyggingsselskap. Selskapet har høve til å delta i og/eller arbeide saman med andre selskap med tilsvarande føremål.

Selskapet står elles fritt til å setje i verk tiltak og bruke dei verkemiddel som er tilgjengeleg og aktuelle for å fremje føremålet til selskapet.

Mål med eierskapet

Fremme utbygging og standardheving av E134 (tidligere RV23).

E134 Haukelivegen AS arbeider for utbygging og standardheving av transportkorridoren E134 Karmøy-Frogn, RV36 Seljord-E18 og sambandet E134-Bergen. I tillegg kan selskapet arbeide for å fremme interessene til viktige sidegreiner til denne transportkorridoren når dette styrker arbeidet for korridoren. Selskapet kan ta initiativ til å opprette finansieringsselskap og utbyggingsselskap. Selskapet har høve til å delta i og/eller arbeide sammen med andre selskap med tilsvarende formål.

Selskapet står ellers fritt til å sette i verk tiltak og bruke de virkemidler som er tilgjengelig og aktuelle for å fremme formålet til selskapet.

For Asker kommune er dette spesielt viktig ved å sikre en god ferdsel og korridor langs E134 fra Lier i vest til Frogn i øst (tidligere RV23). Dette har spesielt relevans i forhold til FN’s bærekraftsmål hvor selskapet dekker de to bærekraftsmålene knyttet til innovasjon og infrastruktur samt samarbeid for å nå målene