Ferjeselskapet Drøbak-Hurum-Svelvik AS

Fakta om selskapet

Beskrivelse av virksomheten

Ferjetrafikk, turistvirksomhet og annen lignende virksomhet mellom Svelvik og Klokkarstua/Verket.

Selskapets formål

Ferjetrafikk, turistvirksomhet og annen lignende virksomhet.

Mål med eierskapet

Eiers hovedmålsetting er å sikre god infrastruktur og offentlig kommunikasjon på ferjestrekningen mellom Klokkarstua (Verket) og Svelvik gjennom eierskap og kontroll.

Ferjeselskapet Drøbak-Hurum-Svelvik AS er et lite ferjeselskap som driver ferjestrekningen mellom Svelvik i Drammen kommune over Drammensfjorden til Verket i Asker kommune. Ferjestrekningen er en viktig ferdselsåre for kommunens innbyggere og næringsliv.

Dette har spesielt relevans i forhold til FN’s bærekraftsmål hvor selskapet dekker to bærekraftsmål knyttet til innovasjon og infrastruktur samt samarbeid for å nå målene.