Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Jobbhuset AS - Konsern

Fakta om selskapet

Det er planlagt en fusjon av jobbhusene i 2021 med 100% kommunalt eierskap.

Beskrivelse av virksomheten

Opprette arbeids- og attføringsplasser for mennesker med bistandsbehov, samt produksjon og salg av varer og andre tjenester.

Selskapets formål

VTA-bedrift (Varig Tilrettelagt Arbeid). Opprette arbeids- og attføringsplasser for mennesker med bistandsbehov, samt produksjon og salg av varer og andre tjenester.

Mål med eierskapet

Selskapene Jobbhuset AS, Jobbhuset Røyken AS og Jobbhuset Hurum AS har vedtatt fusjon med virkning fra 01.01.2021 til ett samlet selskap med navnet Jobbhuset AS.

Kommunens fremste formål med eierskapet er å sikre arbeids- og treningsplasser for yrkeshemmede. Jobbhuset AS vil være en VTA-bedrift (Varig Tilrettelagt Arbeid) som samarbeider med andre VTA-bedrifter, kommune, andre offentlige instanser og øvrig næringsliv for å tilby meningsfullt arbeid og kvalitetsprodukter.

Selskapet har en samfunnsviktig oppgave for kommunens innbyggere og næringsliv. Dette har spesielt relevans i forhold til FN’s bærekraftsmål hvor selskapet dekker seks bærekraftsmål knyttet til god helse, anstendig arbeid og økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur, ansvarlig forbruk og produksjon, stoppe klimavirkningene samt samarbeid for å nå målene.