Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Jobbhuset AS

Fakta om selskapet

Beskrivelse av virksomheten

Arbeids- og treningsplasser for yrkeshemmede.

Selskapets formål

Å opprette arbeids- og attføringsplasser for mennesker med bistandsbehov, samt produksjon og salg av varer og andre tjenester.

Mål med eierskapet

Selskapet Jobbhuset AS har hittil vært et sovende selskap for å beskytte navnet Jobbhuset AS.

Selskapene Jobbhuset AS, Jobbhuset Røyken AS og Jobbhuset Hurum AS har vedtatt fusjon med virkning fra 01.01.2021 til ett samlet selskap med navnet Jobbhuset AS.