Jobbhuset AS

Fakta om selskapet

Beskrivelse av virksomheten

VTA-bedrift (Varig Tilrettelagt Arbeid). Opprette arbeids- og attføringsplasser for mennesker med bistandsbehov, samt produksjon og salg av varer og andre tjenester.

Selskapets formål

Opprette arbeids- og attføringsplasser for mennesker med bistandsbehov, samt produksjon og salg av varer og andre tjenester.

Mål med eierskapet

Jobbhuset AS er en VTA-bedrift (Varig Tilrettelagt Arbeid) som samarbeider med andre VTA-bedrifter, kommune, andre offentlige instanser og øvrig næringsliv for å tilby meningsfullt arbeid og kvalitetsprodukter. Selskapet har en samfunnsviktig oppgave for kommunens innbyggere og næringsliv.

Dette har spesielt relevans i forhold til FN’s bærekraftsmål hvor selskapet dekker 6 bærekraftsmål knyttet til god helse, anstendig arbeid og økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur, ansvarlig forbruk og produksjon, stoppe klimavirkningene samt samarbeid for å nå målene.