Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Jobbhuset Hurum AS

Fakta om selskapet

Beskrivelse av virksomheten

VTA-bedrift (Varig Tilrettelagt Arbeid). Opprette arbeids- og attføringsplasser for mennesker med bistandsbehov, samt produksjon og salg av varer og andre tjenester.

Selskapets formål

Opprette arbeids- og attføringsplasser for mennesker med bistandsbehov, samt produksjon og salg av varer og andre tjenester.

Mål med eierskapet

Jobbhuset Hurum AS er en VTA-bedrift (Varig Tilrettelagt Arbeid) som samarbeider med andre VTA-bedrifter, kommune, andre offentlige instanser og øvrig næringsliv for å tilby meningsfullt arbeid og kvalitetsprodukter. Selskapet har en samfunnsviktig oppgave for kommunens innbyggere og næringsliv.

Dette har spesielt relevans i forhold til FN’s bærekraftsmål hvor selskapet dekker 6 bærekraftsmål knyttet til god helse, anstendig arbeid og økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur, ansvarlig forbruk og produksjon, stoppe klimavirkningene samt samarbeid for å nå målene.

Selskapene Jobbhuset AS, Jobbhuset Røyken AS og Jobbhuset Hurum AS har vedtatt fusjon med virkning fra 01.01.2021 til ett samlet selskap med navnet Jobbhuset AS.