KFF - Kommunalt forsikringsfellesskap

Selskapets formål

Kommunalt forsikringsfellesskap - KFF er et nettverk for faglig og kommersielt samarbeid i sammenheng med forsikringsforhold og annen risikostyring i kommunesektoren.

Mål med kommunens eierskap

Asker kommune sin hovedmålsetting er, gjennom eierskap og kontroll, å sikre infrastruktur og stabil drift av kommunens lovpålagte tjenester.

Dette har spesielt relevans i forhold til bærekraftsmålene knyttet til god helse samt innovasjon og infrastruktur.