Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

KFF - Kommunalt forsikringsfellesskap

  • Organisasjonsnummer: 913 152 190
  • Stiftelsesår: 2014

Selskapets formål

Kommunalt forsikringsfellesskap - KFF er et nettverk for faglig og kommersielt samarbeid i sammenheng med forsikringsforhold og annen risikostyring i kommunesektoren.

Mål med kommunens eierskap

Asker kommune sin hovedmålsetting er, gjennom eierskap og kontroll, å sikre infrastruktur og stabil drift av kommunens lovpålagte tjenester.

Dette har spesielt relevans i forhold til bærekraftsmålene knyttet til god helse samt innovasjon og infrastruktur.