Lindum Oredalen AS (LOAS)

Fakta om selskapet

Beskrivelse av virksomheten

Avfallsbehandling, gjenvinning, behandling av forurensede masser.

Selskapets formål

Avfallsbehandling, gjenvinningsvirksomhet m.v. på Oredalen i Hurum kommune.

Mål med eierskapet

Lindum Oredalen AS driver avfallshåndtering med mottak av forurenset grunn, mottak av betong og behandling av avløpsslam. Virksomheten samarbeider med offentlige instanser og næringsliv og har utviklet en metodikk for mottak og stabilisering av fluor forurenset grunn (PFAS).

Dette har spesielt relevans i forhold til FN’s bærekraftsmål hvor selskapet dekker fire bærekraftsmål knyttet til innovasjon og infrastruktur, ansvarlig forbruk og produksjon, stoppe klimavirkningene samt samarbeid for å nå målene.

Kommunedirektøren legger til grunn at Lindum Oredalen AS er et rent kommersielt selskap.